Media partners

Mediapartners

Jonge Klimaatbeweging, Mediapartner SMARTCirculairDe Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad.

uurzaambedrijfsleven mediapartner SMARTCirculair

DuurzaamBedrijfsleven is hét Business Platform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wij zetten succesvol duurzaam ondernemen op de kaart zodat alle bedrijven de kansen van duurzaamheid zien en pakken. Omdat nog te veel bedrijven deze kansen aan zich voorbij laten gaan.

 

vastgoedjournaal, mediapartner SMARTCirculairVastgoedjournaal heeft als doel het bij elkaar brengen van vastgoedprofessionals en het overdragen van kennis in de gehele vastgoedmarkt.

P-Plus Mediapartner SMARTCirculairP+ is het multimedia platform voor de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland. P+ geeft praktische invulling aan de 3 P’s van duurzaam ondernemen:

  1. People
  2. Planet
  3. Profit
 

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Als netwerk zetten wij ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Wij beogen dat duurzaamheid in het DNA van het onderwijs komt.

PBT mediapartner SMARTCirculairPBT (Platform Bètatechniek) – is opgericht door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. PBT heeft vanuit zijn oprichters als doel gekregen: het stimuleren van kwalitatief en kwantitatief voldoende bètatechnici zodat het aanbod van bèta’s en technici in evenwicht komt met de vraag op de arbeidsmarkt.

 

Futureproof Community Mediapartner SMARTCirculairFutureproof.community is het matchmaking platform voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen. Hier vind je uitdagingen, oplossingen, kennis, evenementen en een gemotiveerd netwerk van ondernemers.

 

stichting techniekpromotie, mediapartner SMARTCirculair

Stichting Techiekpromotie maakt zich sterk om wetenschap & technologie te integreren in het leven van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap & technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken.

 

Bouwend Nederland, mediapartner SMARTCirculairBouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Schooldomein, mediapartner SMARTCirculairSchooldomein is sinds 1988 hét magazine voor de duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Schooldomein wordt zes keer per jaar gratis verstrekt aan alle onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland.

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@Campus nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com