Verduurzaming gebouwen | Gezond binnenklimaat

Verduurzaming gebouwen | Gezond wonen en werkenEen gezond binnenklimaat draagt bij aan een veilige woon- en werkomgeving. Virusdeeltjes kunnen zich verspreiden in het binnenklimaat. Slecht functionerende airco en luchtbehandeling systemen vormen een bron van klachten als hoofdpijn, droge ogen, allergie en dergelijke.

Een school met een gezond binnenklimaat is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Leerlingen en studenten kunnen een (onderzoeks)rol spelen in maatregelen die het binnenklimaat ten goede komen. En dat hoeft echt niet duur te zijn.

Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.

Gezond binnenklimaat

Wat kan een schoolbestuur doen om gebouwen een gezond binnenklimaat te geven en hoe kunnen leerlingen en studenten hierbij betrokken worden?

 • Damp open, lucht dicht bouwen
 • Luchtkwaliteit; een goede ventilatie is van groot belang
 • Gebruik van natuurlijke materialen zoals leem, hout en hennep
 • Goede verlichting en natuurlijk daglicht
 • Is bij de indeling van de werkplekken rekening gehouden met de positie (bijvoorbeeld de werkplekken met intensief beeldschermwerk niet aan de zonzijde)?
 • Hoe is de afstand van werkplekken ten opzichte van ramen, muren en inblaasroosters?
 • Is er voldoende zonwering?
 • Zijn er (veel) warmtebronnen?
 • Hoe is de schoonmaak van de werkplekken?

win-win

Een slechte kwaliteit van binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenklimaatproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. Een gezond binnenklimaat op scholen zorgt voor:

 • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel
 • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel
 • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.
Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@ nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com

Laatste Instagram Posts