Publiciteit & Eigendom

rechten, publiciteit en publicaties

Auteursrecht, publiciteit en publicaties

Publiciteit en publicaties

De SMARTCirculair-organisatie heeft het recht de ingezonden ontwerpen te gebruiken voor publiciteit, symposia, tentoonstellingen en, met – gedurende minimaal één jaar na bekendmaking van de winnaar – vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de organisatie niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt.

Intellectueel eigendom

Voor de ingezonden ontwerpen geldt dat de organisatie van SMARTCirculair een jaar na de dag van de finale, het intellectueel eigendom van de ontwerpen krijgt.

De reden is dat vanuit het oogpunt van Open Source de gedachte achter SMARTCirculair om innovatieve concepten breed bruikbaar en inzetbaar te maken, en daarbij is het ‘op slot’ zetten van een nieuw ontwikkeld concept of product niet de juiste aanpak.

Na afloop van SMARTCirculair wordt desgewenst het intellectueel eigendom van het concept uitsluitend overgedragen aan het ontwerpteam; partnerbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken.

Auteursrecht

Auteursrecht van de ingezonden materialen etc.: alle voor SMARTCirculair 2020 ingezonden zaken ten aanzien van de ontwerpen blijven gedurende minimaal één jaar na de datum van inzending ter beschikking van de SMARTCirculair-organisatie.

Contact

BetterWorldSolutions
Tanja Nolten
06 16342889
tanja@betterworldsolutions.eu

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@Campus nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com