SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge

Team Amsterdam 2019. Joshua levert de maquette, tekeningen en afbeeldingen en presentaties aan

Durven jullie het aan? Doe met je studententeam mee met de SMARTCirculair Bouw OntwerpChallenge 2023 en ontwerp het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht van jouw opdrachtgever.

Jonge techniektoppers bedenken klimaatpositieve (gebouw)ontwerpen voor hun lokale opdrachtgever. Vanaf 2018 zorgden tientallen studententeams voor fantastische ontwerpen die een revolutie in de bouw veroorzaken. Zij werken multidisciplinair samen aan een energieleverend, circulair ontwerp waarvan de opdrachtgever heeft aangegeven om ook echt tot uitvoering over te willen gaan. Lees er alles over.

Voor wie MBO bouw/infra
Doel
 • Onderwijs: Toekomstgericht curriculum en 21st century skilled studenten
 • Klimaatdoelen: Opschalen circulaire bouw/infra
 • Energietransitie: Meer met minder/groene energie
 • Circulaire economie: Nieuwe bouw/energieconcepten
 • Human Capital Agenda: meer instroom in techniek
Duur Bepaalt de school. Minimaal 10 weken
Samenwerking & Organisatie Bedrijven en experts uit de regionale economie
Tijdpad Bepaalt de school. Kick off landelijk rond 10 oktober, finale eind juni
Max aantal deelnemers Onbeperkt
Kosten Rekening opdrachtgever (€ 6.000)
Bijzonderheden Ontwerpopdrachten variëren van nieuwbouw tot herbestemming en renovatie. Het schoolteam werkt samen met eigen opdrachtgever om te komen tot het beste ontwerpconcept dat ook echt uitgevoerd kan gaan worden. Eea is uiteraard afhankelijk van bestemmingsplannen en omgevingsvisie
Contact en Aanmelden SMARTCirculair.com, Tanja Nolten

SMARTCirculair.com

 

Ontwerpcriteria

 • SMART energieneutraal/energieleverend
 • Natuurinclusief / Biodivers
 • Circulair, biobased ontwerp
  flexibel, modulair en klimaatpositief
 • Haalbaar en opschaalbaar (constructief en financieel)
 • Communicatie & multimedia campagnes

Aanmelden

Zit jij op het mbo en durven jullie de challenge aan? Meld je dan aan via deze link of neem contact op met Tanja Nolten

E: tanja@smartcirculair.com

 

Natuurlijk gaan we samen met je school op zoek naar een geschikte opdracht/opdrachtgever. Dat kan een ontwerp zijn voor een nieuwbouw, herbestemming of renovatie zijn. Natuurlijk bepaal je in overleg met de opdrachtgever de periode waarin je met het studententeam wilt starten, de samenstelling van het team etc.

Waarmee helpt de projectorganisatie SMARTCirculair jouw school?

 • Wij helpen je met het vinden van de opdrachtgever, de opdracht, eventuele samenwerking met andere scholen waaronder ook hbo en universiteiten om je multidisciplinaire team aan te vullen als dat gewenst is.
 • En natuurlijk organiseren we workshops, masterclasses en trainingen voor jullie. Een telefoontje is genoeg om aan te geven waar jullie behoefte aan hebben. En … als het even kan, regelen we dat met bedrijven in je regio.
 • Daarnaast kun je tijdens de landelijke excellencedag – jaarlijks eind januari – je onderdompelen in nieuwe materialen, technieken, ontwerpen en nog veel meer, door te kiezen uit het aanbod van workshops en experimenteerlabs.
 • Op SMARTCirculair kun je terecht voor de Toolkit met daarop producten per thema, presentaties, video’s, digitale gastlessen en nog veel meer
 • De landelijke finale is natuurlijk het hoogtepunt van de SMARTCirculair Ontwerp/BouwWedstrijd met een hoofdprijs van € 5.000,- en een publieksprijs van € 2.500,-!
 • Maar bovendien hebben we een Raad van Founding Fathers die jullie kan helpen je innovatieve concept verder door te ontwikkelen,  zodat het daadwerkelijk op de markt gebracht kan worden. Bekijk het track record van de afgelopen wedstrijden
 • Lees meer

Bedrijven, Overheden, Cooperaties … : “Vraag de inbreng van jongeren en neem de inventiviteit en de ideeën van studenten mee in beleidsvorming. Voor hen is circulariteit het ‘nieuwe’ normaal!”

Wat levert SMARTCirculair op?

Een echte opdrachtgever en een ontwerpopdracht die in de toekomst ook echt gebouwd gaat worden, zorgt voor enorm veel energie, een versnelling in professionalisering van studenten, circulaire skills, een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs en oogstrelende, vernieuwende ontwerpen.

Er komen zelfs productinnovaties uit voort die doorontwikkeld kunnen worden en zorgen voor een economisch impuls voor de regio.

Bovendien: Jongeren die een technische opleiding afronden vinden makkelijker een passende baan in vergelijking tot andere sectoren. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid hebben namelijk naar schatting op termijn jaarlijks 30.000 extra technici nodig. De impact die SMARTCirculair heeft op studenten en hun omgeving, zorgt voor een vlekwerking in hun omgeving waardoor er (nog) meer jongeren kiezen voor een opleiding in de techniek en we samen de aansluiting met de arbeidsmarkt verbeteren.

SMARTCirculair juryvoorzitter Ruud Koornstra

Klimaatbijdrage

In 2030 wil het kabinet 50% van de materialen hergebruiken en in 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Veel afval is sloopafval. Om onze leefomgeving duurzaam in te richten is een versnelling van circulair en modulair bouwen in de bouwsector nodig. Om die doelen te realiseren zijn heel veel getalenteerde jongeren nodig voor wie circulariteit het nieuwe normaal is. Jongeren die denken in vernieuwing en kansen. Jongeren die met elkaar en met bedrijven in gesprek gaan over ‘hoe het anders kan’. Young professionals die zorgen voor innovaties en gewend zijn om buiten hun kaders te denken, discussiëren en te werken.

Circulaire economie

De essentie van SMARTCirculair is dat studententeams een ontwerpopdracht uitvoeren voor een echte opdrachtgever en werken aan een opdracht waarvan de intentie is om die ook echt te gaan uitvoeren. Dat zorgt voor ongekende energie, inventiviteit en samenwerking in multidisciplinaire teams. Het zijn deze studenten die de economie straks moeten dragen. Het zijn ook deze mbo-toppers voor wie circulair denken het nieuwe normaal is. Niet meteen bij aanvang van de opdracht maar als ze onderzoek doen, groeit het besef dat het echt anders moet als we willen transformeren naar een klimaatpositieve leef- en werkomgeving. En dat gen brengen ze over op medestudenten, op opdrachtgevers en op de bedrijven waarin ze werken of waarmee ze in gesprek gaan. Het groeiproces initieert en faciliteert SMARTCirculair. De resultaten zijn verrassend en vaak ook verbluffend.

Spin-off

De opgeleverde ontwerpen, de ingebrachte innovaties en de uitvoerbare proposities van deze multidisciplinair samenwerkende studententeams zorgen voor oogstrelende ontwerpen van gebouwen, gebiedsontwikkelingen en infrastructurele projecten. Bovendien zorgen elk jaar honderden gedreven young professionals voor een beweging in hun eigen regio. In 2019 circa 200 en in 2020 zo’n 250 betrokken studenten. Zij zorgen ervoor dat Nederland 100% circulair wordt in 2050. En de positieve impact van SMARTCirculair zorgt ook voor meer instroom in technische beroepen. Dat is hard nodig als we de doelstellingen van 2050 willen realiseren.

SMARTCirculair zorgt voor circulaire impact. In de provincies en landelijk!

Contact

Wilt u weten wat SMARTCirculair u oplevert? Bel ons dan brengen we je in contact met een collega die ongetwijfeld zijn/haar ervaringen wil delen.

Kosten Opdrachtgever

De organisatie van SMARTCirculair vraagt de opdrachtgever om een bijdrage aan de organisatiekosten zoals het organiseren van kick offs, talloze workshops, masterclasses en gastlessen als maatwerk voor een studententeam of tijdens de landelijke bijeenkomsten. Maar we organiseren meer: experimenteerlabs, trainingen, drie landelijke bijeenkomsten en uiteraard de finale. De opdrachtgever bijdrage is € 6.000,- exclusief btw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + drie =

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@ nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com

Laatste Instagram Posts