Smart Climate Opportunities – DLE Connect

DLE-Connect

Ruud Koornstra is de initiatiefnemer van het grote verduurzamingsplan om honderdduizenden huizen en schoolgebouwen naar nul op de meter of beter te brengen. Zonder risico, zonder investeringen, met service en garantie, en met 20 jaar monitoring

Stichting Smart Climate Opportunities maakt gebruik van het white label DLE-Connect om schoolgebouwen 100% te verduurzamen. DLE-Connect zorgt voor risicoloos onafhankelijk advies en begeleiding bij de implementatie van de fasegewijze uitvoering die zorgen voor een gezond, klimaatvriendelijk en energieneutraal gebouw. Zonder kosten, zonder constructieve risico’s wel met volledige begeleiding van het proces (schooldirecteur of bestuur mag zich zelfs volledig op afstand houden) en met 20 jaar service en garantie.

DLE-Connect neemt de verdere verduurzaming van het schoolgebouw op zich in samenwerking met regionale circulaire bedrijven.

Stichting Smart Climate Opportunities

Stichting Smart Climate Opportunities (SCO) wil de transitie naar een slimme en duurzame economie versnellen door Nederlandse vindingrijkheid, ondernemerschap en kapitaal bij elkaar te brengen.

 • DLE-Connect is actief sinds 2017 met een team van verschillende disciplines in bouw, installatie, financiën, marketing en management.
 • In de afgelopen 3 jaar werden verschillende flexibele volledig elektrische energie oplossingen ontwikkeld voor het meest problematische deel van de woningvoorraad (sociale huurwoningen). Deze oplossingen zijn in de praktijk veelvuldig getest, geoptimaliseerd en gevalideerd in meerdere pilotprojecten voor verschillende woningcorporaties en is klaar voor grootschalige uitrol.
 • Tevens werd een netwerk van specialisten, fabrikanten, aannemers en installatiebedrijven ontwikkeld voor het op grote schaal uitrollen van de energieoplossingen.
 • Samen met verschillende financiële instellingen is een financieringsmodel waardoor ontwikkeld voor huurwoningen en particuliere woningen, waardoor voor woningeigenaren verduurzaming zonder investering mogelijk wordt.
 • Er is een groot netwerk ontwikkeld voor het verkrijgen van opdrachten, waardoor nu snel opgeschaald kan worden.
 • Het uitgangspunt voor onze aanpak is dat bij de verduurzaming van de woning wordt gezocht naar de meest effectieve oplossing beschikbaar in de markt. Daarbij is de voorwaarden dat comfort minimaal gelijk moet blijven en de kosten maandelijks niet hoger zijn dat de bestaande energierekening.

DLE-Connect heeft inmiddels ervaring met het verduurzamen van duizenden huizen en schaalt nu – op verzoek van ons en de Bank Nederlandse Gemeenten – op naar schoolgebouwen en sportfaciliteiten. Aangezien er niet een gebouw hetzelfde is en ook het gebruik zeer persoonlijk is bleek het noodzakelijk voor de opschaling dat vergaande automatisering en digitalisering nodig is die in 2020 wordt gebouwd en getest.

DLE-Connect regelt het voor u

 • DLE biedt schoolbesturen en -directies een aanpak om elke school energie neutraal of zelfs leverend te maken, zonder dat de school daarin hoeft te investeren
 • DLE regelt alle zaken die daarvoor nodig zijn en werkt daarvoor samen met uitvoerende partijen, energieleveranciers en financiële instellingen
 • DLE neemt de volledige regie en verantwoordelijkheid voor de prestaties
 • DLE-Connect neemt voor de school en/of de gebouweigenaar de drempels weg

Via een helder stappenplan worden alle fasen doorlopen om te komen tot een verduurzaamd gebouw. Het stappenplan start bij de digitalisering van het gebouw en voorziet daarna in de acquisitie, advisering, engineering, uitvoering en oplevering om uiteindelijk uit te komen bij de gebruiksfase, waarin DLE via het DED-contract alle diensten die levert voor een probleemloos gebruik met gegarandeerde prestaties.

DLE-Connect Platform

DLE-Connect richt zich op een grootschalige operatie, maar het maken van berekeningen, geven van advies, samenstellen van offertes planning en logistiek van de uitvoering en de nazorg moeten op maat gemaakt worden voor elke school.

Dit vraagt veel tijd en menselijke inspanning en zorgt daardoor voor onacceptabel hoge overheadkosten, lange doorlooptijden en faalkosten door menselijke fouten.

Dit probleem wordt opgelost door de ontwikkeling van het DLE-Connect platform, dat alle aspecten van het proces afdekt en in hoge mate automatiseert. Hierdoor worden menselijke inspanningen en de behoefte aan hoog opgeleide (en schaarse) specialisten tot een minimum beperkt, met een drastische verlaging van overheadkosten, doorlooptijd en faalkosten als gevolg.

Het systeem wordt vanaf de eerste opname ter plaatse ingezet, selecteert grotendeels automatisch de beste scenario’s voor elke individuele situatie. De klant kan daaruit een keus maken op basis van een volledig transparante vergelijking van objectieve data. Het scenario van zijn keuze kan hij vervolgens verder aanpassen met een paar simpele ‘muiskliks’. Het bijbehorende 3D BIM model wordt live gegenereerd, inclusief alle kosten, energieberekeningen, specificaties, tekeningen, offertes, contracten, et cetera.

Realisatie fase

 1. Overeenkomst met de bewoner/eigenaar voor de Duurzame Energie Dienst gekoppeld aan dit adres inclusief de energiebundel. (Deze overeenkomst wordt later aangepast naar aanleiding van de definitieve gunning aan de aannemer en specifieke extra’s of minder werk)
 2. Overeenkomst met de financier met die DLE financiert voor ingreep in deze bewuste school op basis van het paspoort en de gegarandeerde energetische prestatie van het gebouw.
 3. De school neemt of behoud het energiebedrijf naar keuze. Dit wordt verwerkt in het systeem dat de maandelijkse afrekening genereert
 4. Eventuele subsidies of eigen geld worden in de definitieve aanbieding meegenomen.
 5. DLE krijgt het recht de energie gegevens te gebruiken van de (slimme) meter om deze steeds te monitoren en verwerken in de totaal rekening.
 6. Leveren ‘bestek’
  Op basis van het advies en de aanbieding aan de school wordt een bouwkundig gedetailleerd bestek gemaakt ten behoeve van de uitvoerende partij(en).

Selectie uitvoerenden

 1. In overleg met de eigenaar/bewoner wordt er een selectie gemaakt van mogelijke uitvoerende partners
 2. Uitvoerenden worden gevraagd in te schrijven op het werk op basis van het bestek
 3. Het werk wordt in overleg met de eigenaar/bewoner gegund en de aanneemsom wordt volgens het advies (afhankelijke van meer of minder werk) transparant in het maandbedrag berekend.

Alles wordt geregeld door DLE

 1. Afsluiten contracten
 2. Coördinatie uitvoering
  DLE zal de werkzaamheden op basis van gemaakte afspraken begeleiden en toezien op kwaliteit en behalen planning
 3. Kwaliteitscontrole en oplevering
  De oplevering van het werk wordt uitgevoerd door DLE op basis van het bestek.

Contact

Stichting SCO

Ruud Koornstra
info@smartclimateopportunities.com

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@ nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com

Laatste Instagram Posts