Over ons

1.000.000 jonge klimaatinnovators

Ambitie

De stichting SUSTAINABLE@ heeft de ambitie: 

1.000.000 jonge klimaatinnovators inspireren om in 2030 het verschil te maken. 

Hiervoor brengen wij initiatieven samen op de digitale platformen sustainableatcampus.com en sustainableatschool.com. 

Dit platform biedt 1 loket voor overzicht, uitvoering én doen. Zo biedt het scholen, provincies en andere partners de gelegenheid hun duurzame doelen waar te maken. 

1 loket voor overzicht en uitvoering

voor scholen

 • SUSTAINABLE@SCHOOL is hét platform voor klimaatgerelateerde initiatieven voor basis- en voortgezet onderwijs.
 • SUSTAINABLE@CAMPUS is hét platform voor klimaatgerelateerde initiatieven voor mbo, hbo en universiteiten.
 • Samen zorgen we voor een omgeving met 100% focus op een groene circulaire toekomst waarin ontdekking, techniek, trots, verbinding en realisatie van energiesystemen en gebouwverduurzaming centraal staan.
 • Door jongeren te prikkelen, uit te dagen, te laten onderzoeken, ontdekken, ontwerpen en ‘ondernemen’, zullen zij komen met concepten die Nederland en de wereld beter maken.
 • Honderd duizenden jongeren denken na over toegankelijke circulaire- en energieoplossingen die bijdragen aan een klimaatpositieve toekomst. 

voor initiatieven

 • Initiatieven krijgen via het platform toegang tot scholen.
 • Initatiefnemers treden op als ambassadeurs zo worden krachten gebundeld en treed er versnelling op in het verwezenlijken van de klimaatdoelen.
 • Binnen de community weten initiatiefnemers elkaar te helpen, te co-creëren maar vooral te inspireren. 

voor overheden

 • Uitvoeringsplannen en ambities worden op het platform gekoppeld aan realisatie. 
 • Naast het digitale platform beschikt is het per provincie mogelijk een fysiek platform in te richten om het lokale netwerk te verbinden en te versterken.

voor partners

 • Het koppelen van bedrijven aan het platform biedt een unieke gelegenheid om gestelde klimaat ambities en doelen te realiseren.
 • Door het financieel en materieel ondersteunen van het platform worden maatschappelijke doelstellingen concreet gemaakt.

Missie

Het is de missie van de stichting SUSTAINABLE@ uit te groeien tot een regionaal georiënteerd, landelijk platform waarbij duurzame en energietransitie gerelateerde initiatieven kunnen aanhaken zodat het voor scholen (alle leerlijnen) helder wordt wat er ‘te doen’ is. We geven scholen en academies handelingsperspectief en laten jongeren uitgroeien tot trotse klimaatinnovators die het verschil maken voor de toekomst.

1.000.000 jongeren maken in 2030 het klimaatverschil!

Strategie

De stichting SUSTAINABLE@ wil op alle scholen in Nederland, en de daaraan verbonden thuissituaties, gesprekken op gang brengen over de bescherming van de aarde, de ontdekkingstocht naar circulaire, sociaal inclusieve oplossingen en die ook implementeren. Niet alleen om de klimaatcrisis te bestrijden. Ook om het geluk, de trots, de gezondheid en de welvaart te waarborgen van onze kinderen en hun kinderen.

1 loket

 • Door het bundelen van initiatieven, versterken we scholen (van basisonderwijs tot universiteit) van onderaf.
 • Whole School Approach ofwel we pakken de hele school aan, zowel de gedragscomponent alsook het gebouw. Scholen kiezen hierbij uit het aanbod wat op dat moment bij hen past. 
 • Triple Helix aanpak met kansen voor circulaire bedrijven in de regio die betrokken (willen) worden bij de verschillende initiatieven en bij de daadwerkelijke verduurzaming van de schoolgebouwen.

Schaalsprong

Om een versnelling te realiseren maken we gebruik van een vliegwiel. Dit gebeurt op een fysiek (provinciaal) platform in combinatie met een digitale platform. Zo wordt de kracht van de individuele initiatieven vermenigvuldigd en biedt dit een totaal overzicht aan de scholen. Daarbij schalen we op:
 • met energie gerelateerde initiatieven;
 • van regionaal naar landelijk.

Impact op de energie- en klimaattransitie door

 • 3-O leren
  Bewustwording, enthousiasme, trots en het aanzetten van een gedragsverandering tot in de wijde omgeving
 • Bewustwording en gedrag
  Het stimuleren van bewust gedrag van honderd duizenden jongeren, ouders, docenten en hun omgeving
 • Bijdrage aan klimaatdoelstellingen
  100% verduurzaming schoolgebouw zonder kosten, zonder zorgen, zonder moeilijke beslissingen, met 20 jaar service en garantie en door bedrijven in de regio. Risicoloos, zowel constructief als financieel waarbij de aanpak ervoor zorgt dat het de directeur/bestuurder geen tijd kost!
 • Onderwijsinnovatie en Internationaliseren
  Ontworpen en geteste (energie)concepten met (inter)nationale marktpotentie die het verschil kunnen maken voor de regionale circulaire economie
 • Sustainable Development Goals
  Deelnemende initiatieven en scholen zijn zich bewust van hun bijdrage aan SDG-goals en alle klimaatgerelateerde doelstellingen, inclusief de Human Capital Agenda

Wil je weten wat SUSTAINABLE@ oplevert? Bel even +31 (0)85 0230766

Ook meedoen?

Heb je een initiatief dat je wilt aanmelden? Of bied je een open (digi) event aan dat past bij de klimaatgerelateerde initiatieven die we bundelen voor scholen? Neem dan contact met ons op.

Tip

Volg het nieuws en de agenda voor de kick offs, talloze workshops, evenementen en programma’s, living labs en vele andere activiteiten van ons netwerk. Wil je meedoen, meer informatie of gewoon een keer koffie drinken? Nodig ons uit.

Organisatie

SUSTAINABLE@ is geformaliseerd in een Stichting. Hierbij kunnen eerlijke, open en klimaatgerelateerde initiatieven aansluiten. 

Stichtingsbestuur

Maak kennis met de bestuurders/oprichters:

 • Tanja Nolten – secretaris
  eveneens grondlegger van SMARTCirculair en de Energie OntwerpChallenge

De gezamenlijke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van
de stichting.

Adviseur van de stichting

Mogelijk gemaakt door

SUSTAINBLE@ wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met speciale dank aan:

Financien

De stichting hanteert een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december en publiceert elk jaar voor 1 juli in het opvolgende jaar- en financieel verslag. Door een dubbel eerste boekjaar verschijnt het eerste verslag uiterlijk 1 juli 2022.

De beoogde stichtingsfinanciering bestaat uit bijdragen van diverse overheden (zoals gemeenten en provincies maar ook vanuit de EU), fondsen, bedrijven, scholen, giften, bijdragen en donaties.

Beloningsbeleid

 

De stichtingsbestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen financiële bijdrage. Kosten die gemaakt worden voor vervoer worden vergoed tegen een tarief van € 0,19 per kilometer.

Vooralsnog heeft de stichting geen werknemers. Te verrichtten werkzaamheden kunnen worden uitbesteed en/of medewerkers kunnen worden ingehuurd op basis van een ZZP-overeenkomst of op detacheringsbasis. Deze zijn ingedeeld conform de functieschalen van de diverse CAO’s zoals de CAO Primair Onderwijs of tegen een marktconform tarief.

Voorgeschoten uitgaven worden alleen vergoed als ze gedeclareerd worden met kwitantie en na een akkoord van de nog te maken kosten.

Stichting SUSTAINABLE@

KvK nummer : 80851479RSIN /  8618.25.160

Contact

www.sustainableat.com

informatie@sustainableat.com

Pennendijk 21, 4851 VB Ulvenhout

+31 (0)85 0230766

Volg het nieuws en de agenda voor de kick offs, talloze workshops, evenementen en 

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@ nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com

Laatste Instagram Posts