Over ons

SUSTAINABLE@ versnelt de energietransitie in de hele onderwijsketen. Van basisschool tot universiteit, heel de Nederlandse jeugd wordt betrokken.  

1 loket voor overzicht en uitvoering

 • SUSTAINABLE@SCHOOL is het platform voor klimaatgerelateerde initiatieven voor basis- en voortgezet onderwijs
 • SUSTAINABLE@CAMPUS is een platform voor klimaatgerelateerde initiatieven voor mbo, hbo en universiteiten
 • Samen zorgen we voor een omgeving met 100% focus op een groene circulaire toekomst waarin ontdekking, techniek, trots, verbinding en realisatie van energiesystemen en gebouwverduurzaming centraal staan.
 • Door jongeren te prikkelen, uit te dagen, te laten onderzoeken, ontdekken, ontwerpen en ‘ondernemen’, zullen zij komen met concepten die Nederland en de wereld beter maken. Een mooi klimaatevent hiervoor is Earth Hour 2021, als Nederland verlicht wordt met een ‘groen lint van licht’ door de duizenden energiesystemen van kinderen en jongeren.
 • Honderd duizenden jongeren denken na over toegankelijke circulaire- en energieoplossingen die bijdragen aan een klimaatpositieve toekomst. 

Missie

Uitgroeien tot een regionaal georienteerd, landelijk platform waarbij energietransitie gerelateerde initiatieven kunnen aanhaken zodat het voor scholen (alle leerlijnen) helder wordt wat er ‘te doen’ is. We geven scholen en academies handelingsperspectief. En we laten jongeren uitgroeien tot trotse klimaatinnovators die het verschil maken voor de toekomst.

1 miljoen jongeren maken in 2030 het klimaatverschil!

 

Strategie

SUSTAINABLE@ wil op alle scholen in Nederland, gesprekken op gang brengen over de bescherming van de aarde, de ontdekkingstocht naar circulaire, sociaal inclusieve oplossingen en die ook implementeren. Niet alleen om de klimaatcrisis te bestrijden. Ook om het geluk, de trots, de gezondheid en de welvaart te waarborgen van onze kinderen en hun kinderen.

1 loket

 • Door het bundelen van initiatieven, versterken we scholen (van basisonderwijs tot universiteit) van onderaf
 • Whole School Approach: scholen kiezen uit het aanbod wat op dat moment bij hen past
 • Triple Helix: kansen voor circulaire bedrijven in de regio die betrokken (willen) worden bij de verschillende initiatieven en bij de daadwerkelijke verduurzaming van de schoolgebouwen

Impact op de energie- en klimaattransitie door

 • 3-O leren
  Bewustwording, enthousiasme, trots en het aanzetten van een gedragsverandering tot in de wijde omgeving
 • Bewustwording en gedrag
  Het stimuleren van bewust gedrag van honderd duizenden jongeren, ouders, docenten en hun omgeving
 • Bijdrage aan klimaatdoelstellingen
  100% verduurzaming schoolgebouw zonder kosten, zonder zorgen, zonder moeilijke beslissingen, met 20 jaar service en garantie en door bedrijven in de regio. Risicoloos, zowel constructief als financieel en het kost de directeur/bestuurder geen tijd!
 • Onderwijsinnovatie en Internationaliseren
  Ontworpen en geteste (energie)concepten met (inter)nationale marktpotentie die het verschil kunnen maken voor de regionale circulaire economie
 • SDG
  Deelnemende initiatieven en scholen zijn zich bewust van hun bijdrage aan SDG-goals en alle klimaatgerelateerde doelstellingen, inclusief de Human Capital Agenda

Schaalsprong

 • We schalen op met energie gerelateerde initiatieven
 • We schalen op van regionaal naar landelijk

Wil je weten wat SUSTAINABLE@ oplevert? Bel even.

Organisatie

SUSTAINABLE@ is geformaliseerd in een Stichting met als doel dat eerlijke, open, klimaatgerelateerde initiatieven kunnen aansluiten. Maak kennis met de oprichters:

SUSTAINBLE@ wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met speciale dank aan:

 • Het Groene Brein
 • SMART Climate Opportunities
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ook meedoen?

Heb je een initiatief dat je wilt aanmelden? Of bied je een open (digi) event aan dat past bij de klimaatgerelateerde initiatieven die we bundelen voor scholen? Neem dan contact met ons op.

Tip

Volg het nieuws en de agenda voor de kick offs, talloze workshops, evenementen en programma’s, living labs en vele andere activiteiten van ons netwerk. Wil je meedoen, meer informatie of gewoon een keer koffie drinken? Nodig ons uit.

 

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@Campus nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com