Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor scholen van basisonderwijs tot universiteit SUSTAINABLE@

Voorwaarden

Annulering

Stichting SUSTAINABLE@ helpt u met uw deelname aan het platform.

Het eerste oriënterend gesprek is voor rekening van Stichting SUSTAINABLE@. Als u na het oriënterend gesprek de wens te kennen geeft om vervolggesprekken aan te gaan met ons als samenwerkende partners (scholen, bedrijven, overheden) dan helpen we u uiteraard graag. In beginsel zijn er geen kosten verbonden aan uw deelname. Wel stellen we een aantal aanvullende voorwaarden:

  • Annulering van de afspraak is gratis tot 48 uur voor de afspraak. Vervanging van de afspraak is uiteraard altijd mogelijk
  • Bij latere annulering brengen wij € 125,- exclusief btw in rekening
  • Annuleren kan uitsluitend telefonisch (Tanja Nolten M. 06 16342889) met een schriftelijke bevestiging van de annulering via tanja@smartcirculair.com

Foutieve facturatie

Eventuele facturatie vindt plaats op basis van de door u verstrekte gegevens.
Indien de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig waren en dien ten gevolge de factuur gecrediteerd moet worden en een nieuwe factuur moet worden gemaakt dan brengen wij u hiervoor op de nieuwe factuur € 15,- excl. btw extra als administratiekosten in rekening.

Publiciteit en publicaties

Auteursrecht

Stichting  SUSTAINABLE@  heeft het recht de deelnemende initiatieven te gebruiken voor publiciteit, symposia, events onder vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van het fysieke en digitale platform Sustainable@ is van Stichting Sustainable@.

Over Stichting SUSTAINABLE@

Stichting SUSTAINABLE@ is een initiatief van  SMARTCirculair, Hoe groen kan ik doen?, Energy Challenges Nederland en SMART Climate Opportunities en wordt mede mogelijk gemaakt door partners uit overheden, onderwijs gerelateerde organisaties en bedrijven.

Privacy

Uw gegevens zijn veilig

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de privacy voorwaarden die we hanteren. Zoals u ongetwijfeld weet, is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Stichting Sustainable@ gebruikt uw gegevens uitsluitend zelf, om u te informeren nieuws en events 

Revisiedatum: 10 april 2021

Uw privacy
AVG

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Om uw privacy te beschermen laten we u weten dat we uw data alleen gebruiken om u te informeren over Sustainable@ nieuws, activiteiten, producten en evenementen. Als u niet langer op de hoogte wilt worden gehouden, dan verzoeken wij u uit te schrijven uit de nieuwsbrief mailinglijst of contact op te nemen met tanja@smartcirculair.com

Laatste Instagram Posts