Flavicon Climate Innovators Energising Platform 2023

Het CIEP (Climate Innovators Energising Platform) project waar stichting Sustainable@ bij betrokken is presenteert vandaag haar nieuwe logo aan de internationale partners. Zonder logo geen identiteit en zonder huisstijl geen herkenbaar merk.

Dus John Vester  boog zijn hoofd over een logo dat internationaal tot de verbeelding zou spreken.

En wat denk je? Is het John gelukt ? Laat je mening horen.

CIEP logo

Climate Innovators Energising Platform

Binnen het programma CIEP is om een gezamenlijke, opschaalbare website op te richten onder de projectnaam CIEP. CIEP staat voor Climate Innovators Energising Platform: een samenwerking tussen Stichting Sustainable@ en partners in Duitsland, Belgie en Spanje.

Doel: Basis- en Middelbare scholen kunnen straks eenvoudig kiezen uit het aanbod van aanbieders met onderwijsprogramma’s op het gebied van klimaat en duurzaamheid (de amazon.com voor duurzaamheid en circulariteit) als ze een klimaatprogramma willen inzetten. Een internationaal Platform met een regionale ‘look’.

Samen willen we 1 miljoen jonge klimaatambassadeurs opgeleid hebben in 2030.

Opschaalbaar CIEP Platform

Het CIEP Platform wordt dus opschaalbaar maar wat vooral belangrijk is, is dat elke regio of elk land er ‘zijn eigen sausje’ overheen kan gooien.

Ons consortium bestaat uit partners die het basis- en voortgezet onderwijs ondersteunen op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

  • We werken met en voor scholen aan de Sustainable Development Goals.
  • We doen dit vaak in opdracht van schoolbesturen en gemeenten, zodat de impact die we maken op regionaal niveau plaatsvindt in plaats van gewoon bij één school blijven.
  • Meer expliciet werken we aan SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), 11 (Duurzame steden en gemeenschappen), 12 (Verantwoorde consumptie en productie) en 13 (Klimaatactie)
  • We organiseren een netwerk van bedrijven en organisaties die klimaatinitiatieven aanbieden die daaraan bijdragen.
  • Binnen het CIEP Project willen we samenwerken om een nieuwe service aan te bieden: de amazon.com van
    aanbieders aan scholen op het gebied van duurzaamheid.
  • De samenwerkende partners leren van elkaars sterke punten en verbeterpunten te delen en in te brengen in het nieuwe CIEP platform

CIEP Partners