Klimaatalarm – We moeten nú veranderen, anders redden we de klimaatmitigatie niet. We worden overspoeld met alarmerende berichten. We moeten juist laten zien hoe de wereld eruitziet als we gaan samenwerken met de natuur.

We kunnen niet blijven denken: ‘We fixen het wel, net als in het verleden.’ Nee, dit keer is het anders. Er gaat de komende jaren meer veranderen dan in de afgelopen duizend jaar. Dat vraagt om urgente actie.

Jan Rotmans: “We hebben een plan nodig. Een visie voor de komende honderd jaar. In die zin is het bijna onvoorstelbaar dat Nederland nog niet zo’n plan heeft. Hoe kun je nu een nieuw dorp bouwen op zeven meter onder NAP? Dat is vragen om moeilijkheden. En zeker als je dat doet van beton. Dat draagt alleen maar bij aan de CO2 uitstoot.“ Rotmans roept alle creatieve geesten, kunstenaars, filosofen, architecten en bouwers op om actief met ons mee te denken in de komende jaren.

Video

LAND MET EEN PLAN // PERSPECTIEF 2121 from Studio Krausz

 

Klimaatalarm Jonge klimaatbeweging

Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging: “Het is bizar dat wij, drie miljoen jongeren in Nederland, het initiatief moeten nemene. “Politici zouden dat moeten doen, want zij zijn volksvertegenwoordigers. Jongeren moeten gehoord worden in hun belangen, want die zijn natuurinclusief en gericht op de lange termijn.” Volgens Moonen is de generatietoets dan ook een van de belangrijkste voorwaardes voor ruimtelijk beleid.

De eerste stap is natuurinclusief bouwen. Je kan morgen al beginnen door groene daken standaard te maken op nieuwbouwwoningen.

Video Jonge Klimaatbeweging

Kennis en connecties

investeer in meer kennis en breng die onder bij de partijen die het moeten doen. Stimuleer samenwerkingen in ontwerp, want je ‘moet verbeelden om connecties te zien’. Creëer draagvlak onder de bevolking, want dan kun je juist versnellen doordat iedereen zijn steentje bijdraagt. En vooral: maak ruimtelijk ontwerp permanent mogelijk.

Land met een plan

Langetermijn visies zijn nodig. Een eerste schets hoe Nederland er over 100 jaar uit ziet is gedaan in dit ontwerp ‘Een land met een plan’.

We lichten er wat onderwerpen uit die meegenomen moeten worden in de visieontwikkeling van de komende jaren

  • We kunnen laaggelegen polders niet eeuwig droog houden
  • En niet alleen de polders want als de zeespiegel met 1 meter gaat stijgen stroomt een groot deel van Nederland over
  • Oplossingen liggen in slimme combinaties zodat we de schaarse ruimte multi­functioneel gebruiken

Hoe gaan we leven met het water?

Water komt in Nederland uit alle richtingen, en in de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden zoals hevige buien maar ook hittestress en droogte. Door de zeespiegelstijging neemt de waterdruk toe, waardoor water onder (en soms over) de waterkeringen binnendringt en onze bodems verzilten. Door onze grote rivieren komt het water ook regelmatig in pieken vanuit riviergebieden die zich uitstrekken tot aan de Alpen.

Hoe zie jij de toekomst van Nederland?

Denk en doe mee!