‘Wij merken dat veel jongeren klimaatactie missen. Ze willen niet eindeloos praten over klimaat, maar daadwerkelijke verandering’, vertellen VN Jongerenvertegenwoordigers Aoife Fleming en Dennis Jansen (NJR).

Aoife en Dennis vertegenwoordigden Nederlandse jongeren tijdens de 26ste klimaatconferentie van de VN (COP26) in Glasgow.

Klimaatactie gewenst

Aoife en Dennis lieten tijdens COP26 de stem van Nederlandse jongeren horen in het klimaatdebat. Dennis vertelt dat ze verschillende side events organiseren en dat ze in Glasgow de kans krijgen om hun ideeën te delen met mensen die ze normaal niet zo snel kunnen spreken. Aoife: ‘We proberen de stem van Nederlandse jongeren onder de aandacht te brengen bij de verschillende landen, diplomaten en onderhandelaars die bij de klimaattop aanwezig zijn.’

Jongeren gaan de meeste effecten van klimaatverandering ondervinden. Maar ze worden nog niet gehoord en mogen niet deelnemen aan de klimaattafels terwijl jongeren heel goed in staat zijn om oplossingen en antwoorden te zoeken voor de lange termijn.

VN vertegenwoordiger

Dennis is een van de VN jongerenvertegenwoordigers die bijdragen aan onderwerpen als duurzaamheid en klimaat. En dat is belangrijk want er worden nu beslissingen genomen voor de toekomst. En dat gaat nog lang niet ver genoeg maar als het aan Dennis en Aoife ligt. Jongeren zouden een veel grotere stem moeten krijgen. De eerste gevolgen van klimaatverandering zien we al een paar jaar met overstromingen, bosbranden, droogte, mensen op drift en nog veel meer. Hoe moet dat dan in de toekomst als we niet of onvoldoende maatregelen nemen?

Gastlessen op scholen

‘Veel jongeren maken zich zorgen over het klimaat’, vertelt Aoife. ‘De huidige klimaatplannen komen uit op een temperatuurstijging van drie graden wereldwijd. Dat is heel ver van de afgesproken anderhalve graad. Die drie graden zijn rampzalig voor de leefbaarheid op aarde, voor mensen in kwetsbare groepen, die op eilanden wonen, maar ook voor kinderen die in Nederland geboren worden.’

Dennis en Aoife merken dat jongeren vooral actie missen.

Via gastlessen op scholen gaan Dennis en Aoife in gesprek met jongeren om hun meningen en ideeën te verzamelen. Ook organiseren ze zelf activiteiten en evenementen en zijn ze bereikbaar via Instagram.

Dennis: ‘Het is natuurlijk onmogelijk om iedere jongere in detail te spreken, maar we proberen de belangrijke thema’s zo goed mogelijk te achterhalen.’

Gastlessen helpen om jongeren van verschillende achtergronden en leeftijden te spreken. ‘Als je voor de klas staat heb je veel verschillende mensen in de les. Ook jongeren die normaal niet naar klimaatbijeenkomsten zouden komen.

World’s Youth for Climate Justice

De jongerenvertegenwoordigers spreken natuurlijk ook hun ‘collega’ jongeren uit heel de wereld, En in andere delen van de wereld wordt de klimaatverandering nog veel harder gevoeld dan in Nederland. Daarom moeten we op komen voor die landen: Klimaatrechtvaardigheid hoor je wel eens vallen. Dit is een van de belangrijke thema’s tijdens de top. Want lang niet alle landen in de wereld hebben middelen en mogelijkheden om te investeren in klimaatvriendelijke oplossingen maar ze ervaren al wel de gevolgen.

De World’s Youth for Climate Justice campagne geeft hier een stem aan. Hierin wordt gevraagd om het Internationale gerechtshof een rechtsadvies te laten schrijven over mensenrechten en klimaatverandering dat echt kan bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid. Net zoals de rechter uitspraken heeft gedaan in de Urgenda zaak en de Shell Klimaatzaak onlangs.

Iedereen doet wat

Iedereen, dus ook jongeren, kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Denk na over wat je koopt, waar komt het vandaan en hoeveel transportkilometers zijn daar voor nodig? Hoe snel gaat het product stuk en kun je het dan repareren? Je kunt ook denken aan het eten van meer groenten en fruit. En dan niet uit Verweggistan maar gewoon hier uit Europa. De verwarming lager en korter douchen helpen, inzamelacties, tweedehands spullen kopen en nog veel meer. Ook kan je volgens Aoife en Dennis nog een stapje extra zetten door anderen te inspireren en je in te zetten voor duurzame organisaties.

Dennis vindt het belangrijk dat je zelf kijkt welke stappen je wil en kan zetten. ‘Het probleem is natuurlijk niet opgelost als iedereen elke dag een uurtje de lampen uitzet, maar kleine stapjes helpen wel.’

Klimaatverandering raakt ons allemaal

Vaker extreem weer en de stijging van de zeespiegel raken de veiligheid, natuur en leefomgeving van Nederland. Ook draagt klimaatverandering wereldwijd bij aan meer armoede en slechtere leefomstandigheden. Tijdens COP26 komen landen samen om nieuwe afspraken te maken over de gezamenlijke, wereldwijde aanpak van klimaatverandering.